اندیکاتور کلاس 4

 1. نشانگر سیکل کامل است که مخصوص ماده استریل کننده است و معنی آن این است که بخار باید تغییر کند.
 2. مینیت پلاستیکی : از حرکت جوهر جلوگیری می کند
 3. تغییر رنگ از بنفش به سبز قابل برگشت نیست و می تواند جهت ثبت استفاده
 4. درصورتیکه اندیکاتور به قهوه ای تیره تغییر رنگ داده باشد یعنی شرایط بخار بسیار پر حرارت بوده است.
 5. عاری از آلودگی با سرب و سایر فلزات سنگین  می باشد.
  اندیکاتور  داخل بسته بندی برای استیزاسیون بخار پر-وکیوم

  توانایی اجرای نوار اسپور بیولوژیک

 پیش از آنکه هرگونه تغییر رنگی اتفاق بیفتد تمام شرایط برای استریلیزاسیون بخار باید ایجاد شود. تغییر رنگ واضح از سفید به سیاه (CI111& CI107)یا آبی به مشکی (CI134) غیرقابل برگشت است و اندیکاتور می تواند به عنوان سند ثبت شده دائم مورد استفاده قرار گیرد.

 نوع کوتاه (CI111) توسط پلاستیک لمینیت شده تا از پخش شدن جوهر برروی لوازم استریل شده محافظت نماید

 این اندیکاتور زمان حرارت در مراحل اجرایی استریل کننده بخار در132C° (F°270) در استاندارد US و نیز استاندارد بین المللی C° 134     (273°F) را بررسی می نماید .

 استریل صحیح:

هنگامی که تمام شرایط استریلیزاسیون فراهم باشد این اندیکاتور از آبی به مشکی تغییر رنگ می دهد.

استریل ناقص:

در وجود هر گونه پسماند در چک مارک روی اندیکاتور نشان دهنده شکست روند استریلیزاسیون می باشد.

اندیکاتور اتیلن اکساید

طول عمر: 2 سال از تاریخ تولید

این اندیکاتور از دسته اندیکاتورهای تک آیتمی می باشد و کاربرد آن در دستگاههای اتیلن اکساید است. این اندیکاتور در دمای 54 درجه سانتیگراد در مدت 60 دقیقه  در غلظت( mg/l 450) از گاز اتیلن اکساید تحت استریلیزاسیون اتیلن اکساید از زرد به قهوه ای تغییر رنگ می دهد.

پلاسما
 1. نشانگر شیمیایی پلاسما برای استفاده جهت استریل کننده های پلاسما است.
 2. یک نشانگر با صرفه اقتصادی است که برای سیکل های استریلیزاسیون پلاسما استفاده می شود.
 3. نشانگری است که با تغییررنگ تشخیص داده می شود.
 4. تغییر رنگ بنفش به صورتی است.

رنگ پایدار می باشد، جوهر نشانگر با انبار کردن یا زیر نور فلورسنت کمرنگ نمی شود .تغییر رنگ کامل شده قابل برگشت نیست لذا نشانگر می تواند به عنوان یک رکورد ثابت و همیشگی استفاده گردد

اندیکاتور لیبلی فور

برچسب هاس نشانگر  حرارت خشک چسبنده

 1. طراحی شده برای استفاده در عملیات استریلیزاسیون حرارت خشک در دمای160C°
 2. تایید میکند که وسیله در معرض حرارت خشک قرار گرفته است.
 3. نوار سبز نشانگر پس از آنکه در معرض استریلیزاسیون قرار گرفت به رنگ مشکی یا قهوه ا ی تغییر رنگ می دهد.
 4. تغییر رنگ کامل در زمان10 دقیقه+2 دقیقه صورت می پذیرد.
 •    ANSI/AAMI ST79 ،CLASS 4
 •     ISO 11140-1 ،CLASS 4
 •     FDA cleared
 استریل ناقص:

 اگر پس از فرایند بر روی بر چسب نقاط سبز باقی مانده باشد شرایط استریلیزاسیون کامل نبوده است .

استریلیزاسیون صحیح:

 نشانگر جهت تغییر رنگ از سبز به مشکی هنگامیکه شرایط استریلیزاسیون صحیح با شد طراحی شده است

استریل ناقص:

اگر بعد از فرایند روی بر چسب نقاط سبز مانده باشد، شرایط استریلیزاسیون کامل نبوده

نام کالا:اندیکاتور نواری فور

نوارهای نشانگر فرایند در شرایط حرارت خشک

 • برای استفاده در استریل کننده های حرارت خشک می باشد.
 • تشخیص واضح هنگامیکه فرایند در شرایط حرارت خشک می باشد.
 • تغییر رنگ دائم از سبز به مشکی  می تواند به عنوان سند ثبت شده دائم مورد استفاده قرار گیرد.
 • نوار نشانگر در زمان 7 دقیقه و در حرارت°C160تغییر رنگ پیدا می کند. تغییر رنگ از سبز به مشکی می باشد.
فهرست