ایندکس مارکر

این مارکرها مناسب استفاده در انواع فرایند استریل و غیر سمی هستند.نوک نرمی دارند و بنابراین نوشته های واضحی ایجاد می کنند.
نوشته ها به زودی خشک می شوند و طی هیچ یک از فرایندهای استریل (بخار، پلاسما و..) کمرنگ نمی شوند یا از بین نمی روند.

فهرست