بووی دیک نواری SP
 1. با تیوپ ۴متری و ۱۰۰ اندیکاتور نواری
 2. تغییر رنگ به  مشکی
 3. جوهر غیر رسمی و بدون سرب
 4. کلاس ۲ (-ISO11140-1)
 5.  فلزPCD قابل استفاده برای 4000 سیکل
 بووی دیک
 1. شیمی برتر جوهر
 2. استفاده بسیارآسان
 3. هزینه کمتر در هر تست
 4. تغییر رنگ به سبز نشان دهنده ی این است که سیکل استریل به طور صحیح انجام شده است ودر صورتی که هر گونه رنگ بنفش روی تست قرار بگیرد نشان دهنده ی یک خطا می باشد (عدم موفقیت در پروسه)
 5. هولدر (نگهدارنده)چند بار مصرف می تواند کارت را در محل نگهداری کند
 6.    نیاز به فضای کمتر برای ذخیره نسبت به سایر محصولاتBD
 7. طراحی وشیمی بهبود یافته  این تست ،خصیصه های اجرایی  (11140_4) را برآورده ساخته است ISO
 8. ایمن برای محیط زیست
 9. جوهر مورد استفاده عاری ازسرب
 10. تغییر رنگ آن پایدار می باشد لذا می توان به عنوان رکورد،بطور دائم استفاده نمود ،در پشت تست نمی توان اطلاعات مورد نیاز ثبت شود (EN ISO 11140 _4)
فهرست