درباره ما

تاریخچه شرکت رایت آرین فارمد

شرکت رایت آرین فارمد با ثبت در تاریخ 1381/12/18 فعالیت خود را با هدف ارتقاء کیفیت استریلیزاسیون و کاهش عفونتهای بیمارستانی با راهبرد آموزش و واردات کالاهای تخصصی این حوزه آغاز نمود. لازم به ذکر است این شرکت به نام ارمغان پزشکی روز به ثبت رسید و در تاریخ 1388 به رایت آرین فارمد تغییر نام داد.

این شرکت همچنین، در راستای گسترش فعالیت در حوزه تخصصی عروق در سال 1385 ، مبادرت به فعالیت در زمینه عرضه پوشش های فشارنده ( جوراب واریس، آنتی آمبولی و دستکش) با برند maxis از شرکت Mediven آلمان نمود و در سال 1395 با اتمام ساخت کارخانه تولید پوششهای فشارنده گام در عرصه تولید گذاشت. استفاده از تکنولوژی برتر دنیا با بکارگیری ماشین های بافت و کنترل کیفی آلمانی و سوئیسی در کنار مواد اولیه کشورهای مذکور و با بومی سازی سایزینگ، پس از طی دوره آموزشی مصرف ( توسط بیماران منتخب) زیر نظر متخصصین عروق، ضمن قرار دادن محصولات این شرکت هم ترازبا برندهای مطرح دنیا نام این شرکت را بعنوان اولین تولید کننده پوششهای فشارنده با اخذ گواهی های استاندارد ( Iso 13485 & CE) و با پشتیبانی و تأیید مرجع مرتبط علمی به ثبت رساند.

این شرکت با بهره گیری از مدیریت سیستمی و نیز توانمندی های تخصصی پزشکی در کنار فرهنگ سازی،  آموزش و ارتباط تنگاتنگ با مراکز علمی و دانشگاهی در دو زمینه استریلزاسیون و پوشش های فشارنده در جهت نیل به اهداف تعیین شده اقدام و افق روشنی را پیش رو ترسیم نموده است.

اکنون که در شرف اتمام دهه دوم فعالیت شرکت قرار گرفته ایم با عزمی جدی تر و با پشتوانه 18 سال فعالیت، بر آنیم تا شعاع همکاری خود را به خارج از مرزهای کشور گسترش دهیم.

شایان ذکر است در خصوص تأمین مواد اولیه ضمن رصد تولیدکنندگان متنوع بازار جهانی، کوشش مداومی را جهت پدید آوردن همت در تولیدکنندگان داخلی برای تولید مواد اولیه دانش بنیان در پیش گرفته ایم تا سهمی هر چند کوچک برای پشرفت کشور جهت تحویل به آیندگان داشته باشیم.

مراکز توزیع جوراب واریس :

فهرست