رولهای پلاسما

رول تایوک که در استریلیزاسیون به روش پلاسما مصرف می شود، از یک لایه تایوک روکش نشده (Uncoated Tyvek) و یک لایه فیلم OPA/PPE PEEL می باشد.
تایوک ، منسوج بی بافتی است که از الیاف پلی اتیلن با دانسیته بالا تهیه می شود و انواع مختلفی دارد ( 1073B، 1059B و 2FS )که با توجه به حساسیت ابزار ، وزن و یا شکل ابزار ( با لبه های گرد یا تیز) بهتر است از یکی از انواع تایوک مناسب آن ها، استفاده شود. .فیلم OPA/PE PEEL از یک لایه پلی آمید (نایلون) و یک لایه پلی اتیلن تشکیل شده است.

تایوک روکش نشده ، سد غیر قابل نفوذی را در برابر میکروب ها ایجاد می کند . مقاومت زیاد، تخلخل بالا ، ظرفیت چسبندگی و مجزا شدن آسان ،از خواص این کاغذهاست. بدین معنی که به آسانی ظرفیت چسبندگی به فیلم را دارند و از سوی دیگر هنگام باز کردن پک استریل ، کاغذ و فیلم بخوبی از یکدیگر جدا می شوند، طوریکه پرز ایجاد نکرده، سوراخ و پاره نمی شوند.

فهرست