سوالات متداول در مورد جوراب واریس :

آیا می توان بدون تجویز پزشک جوراب واریس پوشید؟

جوراب های کلاس فشار 2 و 3 که جهت درمان تکمیلی بیماری واریس و لنف ادم می باشند با تجویز پزشک باید استفاده گردد. در حالیکه جورابهای کلاس 1 برای پیشگیری می باشد به شرط اطمینان از عدم وجود واریس و رعایت سایز دقیق ، می تواند بدون نسخه پزشک مورد استفاده قرار گیرد.

 کلاس فشار در جوراب به چه معناست؟چگونه کلاس فشار جورابمان را تعیین کنیم؟

میزان فشاری که جوراب واریس جهت تخلیه خون از ورید ها به پا وارد می نماید، که کلاس فشار  و سایز مناسب جوراب را پزشک و یا مشاور خبره در این زمینه توصیه می نماید.

میزان فشار جوراب های کلاس فشار 1 معادل  18 الی 21 میلی متر جیوه می باشد، که این فشار جهت جلوگیری از تورم ، خستگی و همچنین جلوگیری از لختگی خون در افراد مسن حین مسافرت و یا بی حرکتی بیش از 3 ساعت توصیه می گردد.

میزان فشار جوراب های کلاس 2 معادل 23 الی 32 میلی متر جیوه می باشد که پزشک در صورت وجود بیماری تجویز می نماید.

میزان فشار جوراب کلاس فشار 3 معادل 34 الی 46 میلی متر جیوه می باشد که در موارد واریس شدید و یا بیماری لنف ادم با تجویز پزشک توصیه می گردد.

طول زمان استفاده روزانه از  جوراب واریس  چقدر است؟ آیا شب، موقع خواب جوراب بپوشیم؟

بطور معمول جوراب های واریس می بایستی صبح قبل از ایجاد تورم پا( به محض بیدار شدن از خواب ) پوشیده شود و شب قبل از خواب بهتر است جوراب را از پا بیرون بیاوریم . مگر اینکه پزشک تجویزی غیر از این داشته باشد.

نحوه شستشوی جوراب واریس به چه صورت می باشد؟

بهتر است یک روز در میان جوراب شستشو گردد. نحوه صحیح  شستشوی جوراب با آب ولرم و  شامپو بچه ، آرام و بدون چنگ زدن به آن صورت گیرد.

نحوه پوشیدن جوراب های واریس؟

فیلم آموزشی

علت افتادن جوراب از پا چیست ؟

در صورتیکه سایز دقیق جوراب تهیه نگردد ، ممکن است جوراب برای فرد بزرگ یا کوچک باشد که این موضوع ممکن است که باعث افتادن و یا فشار بیش از حد جوراب به پا گردد. با اندازه گیری نقاط مختلف پا و استفاده از کارت سایزینگ جوراب مناسب انتخاب می گردد.

فهرست