نکاتی پیرامون استریلیزاسیون لوازم متخلخل

پارچه وسیله ای متخلخل است که بخار براحتی به داخل آن نفوذ می­کند اما بخار به محض نفوذ تبدیل به قطرات کوچک به آب نسبتا به وضعیت بخار خواهد شد حجم این قطرات در این شرایط کوچکتر شده و باعث ایجاد خلاء نسبی مکش بخار به آن ناحیه می­شود.

این قانون در مورد کاغذ نیز صادق است. این موضوع باعث مشکل در روند استریلیزاسیون هوا لابه لای اجسام متخلخل وجود دارد و وقتی بخار با فشار به داخل محفظه دستگاه تزریق می­شود هوای موجود به جابجایی نمی­تواند فرار کند و به عنوان سدی در مقابل نفوذ بخار عمل خواهد کرد از آنجاییکه بخار گرم از همه طرف تزریق می­شود مطابق شکل هوای در وسط پک گیر افتاده و دما در همه نقاط پک به یکسان بالا نخواهد رفت.

فهرست