چه بیماری های وریدی وجود دارد

ورید های عنکبوتی
بیماری های وریدی

تعداد زیادی رگ ظریف چند میلیمتری یا سانتیمتری وجود دارد که شبیه تار عنکبوت ، زیر سطح پوست قابل مشاهده است. ورید های عنکبوتی به ندرت باعث شکایت و مشکل می شود و در اکثر موارد فقط از نظر زیبایی آزار دهنده می شود. با این وجود، علامت هشدار دهنده ای برای وجود ورید های واریسی می باشد.

ورید واریسی

اگر دیواره ورید نازک و متورم بشود، دریچه های وریدی دیگر به درستی بسته نمی شود. حرکت خون کند شده و رگ ها خرابتر می شود که با گذشت زمان، منجر به شبکه ای از وریدهای پیچ در پیچ می شود. بدون درمان مناسب، ورید های واریسی به صورت مداوم گسترش می یابد. برخی از پی آمد های ممکن، به شرح زیر است:

التهاب ورید ها (Phlebitis)

التهاب های ورید ی، با تغییر رنگ ، تورم، گرمی بیش از حد، و درد شدید در طول ورید ها مشخص می شود.

ترومبوز

اگر جریان برگشت خون به قلب دچار نقص باشد، خطر بزرگی با تشکیل لخته (ترومبوس) در ورید ها بیمار را تهدید می کند. این لخته ها ورید را مسدود می کند و نتیجتا از برگشت جریان خون به قلب جلوگیری می کند. آسیب به سیستم وریدی، درمان ناپذیر است. اولین نشانه ها ، تورم قسمت های پایین تر نسبت به محل انسداد است که ممکن است با گرمی بیش از حد، درد و حس سنگینی همراه باشد. درمان توسط پزشک الزامی است زیرا می تواند منجر به حرکت لخته و رسیدن آن به ریه شود که خطر مرگ ، جان بیمار را تهدید می کند.

زخم پای باز

در صورت وجود واریس چون خون در ورید ها به سمت قلب با سرعت کمتر حرکت می کند، تبادل مواد غذایی بین عروق و بافتها به صورت ناقص انجام می شود. این موضوع منجر به لطماتی  به سلول ها شده، و بافت ها اصطلاحاً خشک می گردد. در نتیجه می تواند منجر به زخم های حاد (زخم پا) شود. بهبود این نوع زخم های حاد با رفع عامل آن خواهد بود.

درمان مناسب برای ورید های شما چیست؟

جوراب های فشارنده، درمان مکمل و شیوه زندگی سالم

بیماری های وریدی همیشه قابل درمان نیست. متاسفانه دریچه های وریدی معیوب و وریدهای متورم نمی تواند به شکل پیشین خود باز گردد. دو گزینه ی موجود، یکی درمان تهاجمی است که در آن ورید های معیوب اسکلروتراپی شده و یا با جراحی برداشته می شود. و دیگری ، درمان غیر تهاجمی است.

درمان با وسیله فشارنده (درمان غیر تهاجمی)

درمان غیر تهاجمی به دنبال بهبود با استفاده از وسیله فشارنده ( جوراب یا باندهای کشی)، ورزش و دارو های مکمل است. در برخی موارد، در ابتدا استفاده از  باندهای فشارنده برای کاهش تورم پاها لازم است. هم باند های فشارنده و هم جوراب های فشارنده به پا کمک می کند و از قطر ورید می کاهد که در نتیجه دریچه های وریدی می تواند بهم برسد، و از برعکس شدن جریان خون جلوگیری می کند.

جوراب های فشارنده (پزشکی) از تشکیل ورید های واریسی جدید جلوگیری می کند و بیماری وریدی موجود را تحت کنترل قرار می دهد. اگر بیماری وریدی درمان نشده باقی بماند، ممکن است به شدت بدتر و حاد شود. به همین دلیل است که پوشیدن مداوم جوراب های فشارنده در جلوگیری از زوال و پیچیده شدن بیماری، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.

فهرست