کاغذ جاذب آب

کاغذ جاذب آب منسوج بافته نشده ای است که خاصیت جذب بالایی دارد. به همین علت بعنوان پوشش کف سینی جراحی به منظور جذب رطوبت اضافه ی ابزار جراحی، مورد استفاده قرار می گیرد. این کاغذها با تخلخل زیاد، ظرفیت جذب رطوبت تا بیش از هفت برابر وزن خود را دارند.ساختار آن ها به گونه ای است که مولکولهای آب را جذب خود کرده ومانع عبورمولکولهای آب به طرف دیگر کاغذ می شوند. بنابراین مانع ازبین رفتن سد استریل می گردند.
این ماده چگالی پایین و درنتیجه انعطاف پذیری بالایی دارد. پرز کمی داشته و وقتی در معرض رطوبت قرار دارد، پاره یا از هم گسیخته نمی شود.
گرماژ:70 گرم در مترمربع
ضخامت:370 میکرومتر
کشسانی در حالت خشک: 4.8 نیوتن در15 میلی متر
کشسانی در حالت مرطوب: 2.5 نیوتن در 15 میلی متر
ظرفیت جذب: بیش از 750 درصد

فهرست