جورابهای آنتی آمبولی

جوراب های آنتی آمبولی :

این جوراب ها با فشاری معادل 15-18 میلی متر جیوه به رگ های اندام ها باعث تنظیم فشار خون به سمت قلب می گردد و همچنین از رکود و لختگی خون در پاها جلوگیری می نماید. تنفس راحت برای پوست قابلیت شستشو بافته شده از الیاف های مقاوم در برابر مواد چرب و پماد ضد خارش و حساسیت

جورابهای میکرو
آستین های طبی
فهرست